Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

Międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych o bezpieczeństwie.

 


Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

Od października 2013r. bierzemy udział w 14. edycji programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Jest to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault. Jest to największy tego rodzaju program na świecie realizowany przez koncern motoryzacyjny. Swoim zasięgiem obejmuje już 35 krajów.

Uczniowie naszej szkoły otrzymali pakiety edukacyjne „Droga i Ja”, które powstały we współpracy z ekspertami z zakresu prewencji, bezpieczeństwa na drodze, ochrony środowiska i nauczania. Mają one na celu wykształcić u dzieci prawidłowe i bezpieczne zachowania na drodze i przyczynić się do lepszego zrozumienia koncepcji mobilności.

Zeszyty ćwiczeń składają się z dwóch części podzielonych tematycznie: "Bezpieczeństwo dla wszystkich" i "Mobilność dla wszystkich", w dwóch kategoriach wiekowych: od 6 do 9 lat i od 10 do 12 lat. Zadaniem uczniów jest prawidłowe wypełnienie ćwiczeń i rozwiązanie testów. Wszyscy ci, którzy wywiążą się z tego zadania wezmą udział w konkursie sprawdzającym ich wiedzę i umiejętności… Za wzorową realizację zadań i stosowanie zasad bezpieczeństwa na uczniów czekają dyplomy.

no comments