Owoce i warzywa w szkole

Program „Owoce i warzywa w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej uruchomionym przez  Komisję Europejską. W Polsce programem administruje Agencja Rynku Rolnego. Program został  zainicjowany w roku szkolnym 2009/2010. W Polsce skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego głównym celem jest:

– zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie,

– propagowanie zdrowego odżywiania.

Realizacja celów programu ma przeciwdziałać:

– wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłością wśród dzieci w wieku szkolnym,

– wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne,

– spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

Nasza szkoła uczestniczy w programie od 3 lat. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z produktów owocowych i produktów warzywnych.