Kontakt

Szkoła Podstawowa w Porębach DymarskichSzkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich

Poręby Dymarskie 157b
36-105 Cmolas
podkarpackie
Polska

tel: 172837-187
Faks: 17 2837-069

Dyrektor: pani mgr Katarzyna Żądło
spporeby(mał_pka)wp.pl

Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
Prezes stowarzyszenia: pani Halina Rozmus-Kosiorowska
Adres: Cmolas 269A, 36-105 Cmolas