Biblioteka

Biblioteka

Filia Gminnej Biblioteki w Cmolasie

Biblioteka szkolna stanowi dla uczniów i nauczycieli centrum informacji. Umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, pomaga w samokształceniu, dostarcza materiałów potrzebnych do przygotowania na zajęcia jak również do różnorodnych konkursów.

Ze zbiorów bibliotecznych mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji jak również rodzice.

Dysponujemy jednym pomieszczeniem dydaktycznym pełniącym równocześnie funkcję wypożyczalni i czytelni. Pomieszczenie to umożliwia również prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, rzeczowe, albumy oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy starannie dobrane i dostosowane do wieku naszych uczniów. Są one udostępniane na miejscu jak również wypożyczane na zajęcia lekcyjne.

Do zbiorów biblioteki należą również zestawy książek, słowników, atlasów znajdujące się w pracowniach: polonistycznej i geograficznej.

Księgozbiór podzielony jest według następujących działów:

Lektury dla klas I-III,
Lektury dla klas IV-VI,
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży,
Literatura popularnonaukowa,
Literatura pedagogiczna i metodyczna,
Księgozbiór podręczny, a w nim:
– słowniki,
– encyklopedie,
– leksykony,
– albumy.

W miarę posiadanych środków księgozbiór jest rozbudowywany i modyfikowany.
Do zbiorów bibliotecznych włączane są również nagrody książkowe zdobyte przez uczniów w ramach różnych konkursów w których biorą udział.

Obecnie nasze zbiory liczą około 4 tys. woluminów. W związku z tym, że w naszej szkole uczą się uczniowie w wieku od 7 do 13 lat, staramy się szczególnie zadbać o dzieci najmłodsze, nie zapominając jednak o wartościowych i atrakcyjnych pozycjach dla starszych uczniów.

Od tego roku szkolnego posiadamy dwa stanowiska komputerowe, w przyszłości planowane jest podłączenie do internetu, co znacznie poszerzy źródła informacji z których będą mogli korzystać uczniowie jak i nauczyciele.

Godziny otwarcia biblioteki w roku szk. 2012/13:
Poniedziałek   7.30 – 8.00               10.00-13.00
Wtorek             7.30 – 8.00,               10.00 – 11.30

Zapraszamy!