Podsumowanie projektu „Kreatywny zakątek- – warsztaty taneczne”

20 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich w obecności zaproszonych gości – wice wójta p. Lesława Budzisza, sołtys wsi p. Teresy Maciąg oraz instruktorki tańca p. Magdaleny Serafin – odbyło się podsumowanie projektu „Kreatywny zakątek-warsztaty taneczne”. Realizowany był on w okresie od 5 marca do 20 czerwca 2018 r. Dotację w wysokości 3 500 zł szkoła otrzymała z Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej.

         Celem projektu było stworzenie cyklu ciekawych zajęć tanecznych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania taneczne dzieci, kształtowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, budzenie wiary we własne siły i zdolności, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego oraz pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci .

         Bezpośrednimi beneficjentami projektu była grupa dziesięciu dziewcząt z klasy czwartej i szóstej. Były to uczennice przejawiające zdolności taneczne, chcące rozwijać swoje talenty, a równocześnie pochodzące z rodzin wielodzietnych czy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zakładane cele zostały osiągnięte poprzez przeprowadzenie cyklu ciekawych warsztatów tanecznych, które odbywały się poza lekcjami. Realizowane one były od 12  marca do 30 maja br. Ponadto 5 czerwca uczestnicy projektu udali się na wycieczkę do Kielc i Chęcin, gdzie zwiedzali Kielecki Teatr Tańca i Muzeum Zabawy i Zabawek oraz do Zamek Królewski.

Rezultaty  działań projektowych systematycznie prezentowane były  na stronie internetowej szkoły, a także w lokalnej prasie.

Udział w projekcie był dla wszystkich ciekawym doświadczeniem. Składamy więc gorące podziękowania Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, KREATYWNY ZAKĄTEK - warsztaty taneczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.